06lis/23

Niebo spotyka się z ziemią

Lato, to w Regnum Christi czas obozów młodzieżowych i wyjazdów misyjnych. W tym roku, wzorem lat poprzednich, wspomagaliśmy naszym wolontariatem albańską fundację Spresa (Nadzieja), która na północy Albanii organizuje letnie obozy dla osób z niepełnosprawnościami. Moja rodzina włączyła się w ten wolontariat i przeżyliśmy dwa wspaniałe tygodnie służąc niepełnosprawnym wraz z młodzieżą RC.