Przyjdź Królestwo Twoje! 🙏🔥
Dziś, 31 maja świętujemy 4. rocznicę powstania Federacji Regnum Christi! Od 2019 roku wszystkie powołania w Regnum Christi – legioniści Chrystusa, świeckie konsekrowane, świeccy konsekrowani i świeccy – stanowią jedność w równoczesnym zachowaniu swojej odrębności. Razem tworzymy duchową rodzinę i ciało apostolskie – Królestwo Chrystusa.
Dziękujmy Bogu za dar odnowy Regnum Christi i módlmy się o dalsze posłuszeństwo Duchowi Świętemu, a szczególnie teraz, gdy trwa I Konwencja Generalna.
Chryste nasz Królu! Przyjdź Królestwo Twoje!