Regnum Christi znajduje w swoich Statutach sformułowanie, które daje niezbędną wskazówkę wszystkim swoim członkom, aby odpowiadali osobistemu powołaniu, które otrzymali. Jest to przewodnik dla wszystkich, który oświetla tę wspólną podróż jako duchowej rodziny.

Charyzmatyczna rzeczywistość w drodze

Federacja jest – przede wszystkim – „strukturą komunii” (List bpa José Rodrígueza Carballo, 31 maja 2019 r.), która daje prawny wyraz, a zatem konkretny i – by tak rzec – namacalny, „jedności i braterskiej komunii elementów rodziny duchowej”.

(Dekret zatwierdzenia kanonicznego, 31 maja 2019 r.)”.

31 maja 2024 r. przypada piąta rocznica prawnych narodzin Federacji Regnum Christi. Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w swoim dekrecie wskazała na zatwierdzenie ad experimentum Statutów Federacji Regnum Christi na okres pięciu lat.

W ten sposób Kościół potwierdził istnienie Regnum Christi jako duchowej rodziny o wspólnym charyzmacie i misji, która jest przeżywana wśród różnych powołań, które ją tworzą: Legioniści Chrystusa, Kobiety Konsekrowane Regnum Christi, Świeccy Konsekrowani Regnum Christi i Świeccy Stowarzyszeni. W liście z 17 września 2019 r. pierwszy Zarząd Generalny skomentował: „Nie możemy oddzielić rzeczywistości charyzmatycznej Regnum Christi od jej wymiaru organizacyjnego lub prawnego. Federacja […] jest formą, którą my wszyscy, za zgodą Stolicy Apostolskiej, przyjmujemy, aby pomóc nam lepiej przeżywać naszą tożsamość jako duchowej rodziny i ciała apostolskiego”.

Regnum Christi znajduje w swoich Statutach sformułowanie, które daje niezbędną wskazówkę wszystkim swoim członkom, aby odpowiadali osobistemu powołaniu, które otrzymali. Jest to przewodnik dla wszystkich, który oświetla tę wspólną podróż jako duchowej rodziny.

Pięcioletni „okres próbny” dobiegł końca, a niedawna Konwencja Generalna Regnum Christi nie widziała potrzeby modyfikacji Statutów, więc teraz do Stolicy Apostolskiej będzie należało ich ostateczne zatwierdzenie.

Konwencja Generalna dała również Regnum Christi nowy impuls apostolski, ogłaszając trzy priorytety apostolskie na najbliższe sześć lat:

  1. Krzewienie kultury powołań.
  2. Podjęcie zobowiązania do bycia i formowania wspólnot apostołów w drodze.
  3. Wspieranie duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

„Długa droga przebyta w ciągu tych lat napełnia nas wdzięcznością wobec tych, którzy od samego początku wcielali charyzmat i tych, którzy przyczynili się do jego odnowy i oczyszczenia, nawet jeśli niektórych z nich nie ma już wśród nas. Dziękujemy!” (Komunikat końcowy Konwencji Generalnej 2024).

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy tworzą duchową rodzinę Regnum Christi w tę 5. rocznicę!

Dodaj komentarz