Dla dorosłych

Ruch Regnum Christi oferuje swoim członkom oraz osobom niezrzeszonym program formacyjny, którego celem jest podtrzymywanie motywacji rozwoju duchowego oraz wzrastanie
w wierze. Program ten przyjmuje różnorodne formy, które zwykle są odpowiedzią na potrzeby lokalne. Jednak jego trzonem są cykliczne spotkania połączone z rozważaniem Pisma Świętego oraz ćwiczenia duchowe i rekolekcje.Często praktykowaną formą formacyjną są wykłady wygłaszane przez zaproszonych prelegentów – tak duchownych jak i świeckich.Te formy formacji dostępne są zarówno dla członków Regnum Christi, jak i dla osób niebędących członkami Ruchu. Jako wyraz szczególnej troski o duchowy rozwój swoich członków Ruch oferuje kierownictwo duchowe, które jest nieocenioną pomocą na drodze duchowej.