Katolicki klub dla chłopców

Dla chłopców (11-16 lat)
Klub Horyzont jest katolickim klubem dla chłopców 11-16 lat. W Klubie oferujemy różnorodne zajęcia i aktywności, dzięki którym chłopcy mogą zawiązać nowe przyjaźnie, działać społecznie i przede wszystkim lepiej poznać swoją wiarę. Prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i duchowemu sprzyjają zajęcia sportowe. Klub Horyzont oferuje: cotygodniowe spotkania formacyjne, rekolekcje, turnieje sportowe, obozy letnie i zimowe, konferencje,  grupy dyskusyjne, dostęp do sakramentów pokuty i Eucharystii, możliwość rozmowy z księdzem. Za Klub odpowiedzialny jest o. Wawrzyniec Pryczkowski LC. Klub Horyzont jest częścią światowej organizacji Catholic Youth World Network i dzięki temu daje możliwość wyjazdów zagranicznych i uczestnictwa w międzynarodowych kursach i projektach.
klub horyzont logo