MTT

Dla młodzieży (16-30 lat)

Misjonarze Trzeciego Tysiąclecia (MTT) to katolicka wspólnota, która kształtuje młodych ludzi, aby byli prawdziwymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie.

Misje ewangelizacyjne

Jako członkowie MTT od 2000 roku pod duchową opieką Ojców Legionistów Chrystusa w okresie Wielkanocnym wyjeżdżamy na misje na Litwę i Rumunię. Naszym celem jest przeżywanie ostatnich dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego z polskimi rodzinami mieszkającymi od pokoleń poza granicami Polski. W obu miejscach spotykamy się z młodzieżą, animujemy czas dzieciom oraz odwiedzamy chorych i starszych w domach. Staramy się do każdej osoby wyjść pełni entuzjazmu dzieląc się wiarą, radością i wsparciem, które czerpiemy z miłości do Jezusa Chrystusa.

Nasze misje rozpoczynają się już kilka tygodni przed wyjazdem zbiórkami żywności długoterminowej, słodyczy i środków czystości, które zawozimy potrzebującym rodzinom. Ponadto poprzez cotygodniowe spotkania integrujemy się, formujemy i ustalamy konkretne działania, które możemy podjąć w trakcie wyjazdów misyjnych. W roku 2018 po raz pierwszy wyjechaliśmy również na misje do Kazachstanu. Tam byliśmy nastawieni przede wszystkim na fizyczną, nie tylko duchową pomoc.

Posługiwaliśmy głównie w mieście Szczucińsk, które jest zamieszkałe w dużej części przez Polaków, i ich potomków, zesłanych na tamte tereny w czasie II wojny światowej. Podjęliśmy tam bardzo wiele działań, ale naszym największym sukcesem było wyremontowanie domu 19-letniej Rity, dzięki czemu mogła go sprzedać i spokojnie wyjechać na studia w Polsce.

 

Nasz cel: formacja katolickich liderów na służbę Kościołowi.

Pragniemy osiągnąć nasz cel poprzez długoterminową formację zakończoną realnym działaniem misyjnym na dużą skalę. Wierzymy, że najwięcej zyskujemy gdy dzielimy się tym co mamy. Staramy się zachęcać młodzież do podjęcia wyzwania porzucenia materialistycznej kultury świata i otwarcie się na jego realną zmianę na lepsze poprzez własne działania.

Aby dowiedzieć się więcej można odwiedzić nas na:

Facebook        -> https://www.facebook.com/Misjonarze3000

Instagram       -> https://www.instagram.com/misjemtt/

YouTube         -> https://www.youtube.com/channel/UCz8MYk6qH1Kq_nneuz1VHWg