Nowa Ewangelizacja na Trzecie Tysiąclecie

Dla dzieci (5-11 lat)
Historyczne wydarzenie! Serdecznie zapraszamy 🙂

Kliknij by wejść / Click to enter / Click para entrar:
Msza św / Holy Mass / Misa
Spotkanie / Celebration / Celebración
NET jest apostolatem, którego głównym celem jest wspomaganie katechizacji i formacji religijnej dzieci w wieku 5-10 lat. Jego podstawowym założeniem jest to, że dzieci poznają prawdy wiary katolickiej, uczą się modlitwy i przyswajają sobie zasady postępowania zgodnego z duchem wiary, w sposób dla siebie najbardziej naturalny — poprzez aktywność i zabawę dostosowaną do własnego wieku.

Zajęcia formacyjne NET prowadzone są w 2 grupach wiekowych, według programu, który zakłada rozwój integralny tj. rozwój ducha, umysłu i ciała. Poprzez aktywność dopasowaną do wieku, dzieci, w naturalny sposób, wkraczają w życie duchowe, rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie i fizycznie.

Osoba kontaktowa: Krystyna Cempla, mail: Kryska@cempla.com

logo-net-colour