Dla rodzin
Operacja Kilo organizowana jest już od 15 lat przez młodzież ECYD, MTT i Legionistów Chrystusa (ostatnio we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej). W wielu sklepach i supermarketach w Krakowie grupy wolontariuszy rozdają ulotki informacyjne na temat Operacji Kilo oraz prowadzą zbiórki trwałych produktów żywnościowych i środków czystości. Każda Operacja Kilo ma na celu wsparcie potrzebujących produktami żywnościowymi i gospodarczymi. Trafiają one do krakowskiego Caritas, a część z nich – jeśli tylko pozwalają na to możliwości transportowe – dostarczana jest dla potrzebujących polskich rodzin na Litwie i w Rumunii. Mimo, iż Operacja przygotowywana jest przez młodzież, do udziału zapraszamy również dorosłych. Koordynatorem Operacji Kilo jest O. Wawrzyniec Pryczkowski, LC.
OperacjaKilo