Celem formacji ruchu Regnum Christi jest sprawienie, by osoby z niej korzystające odnajdywały radość i spełnienie w odpowiedzialnym podejmowaniu zadań związanych z potrzebami Kościoła i Ruchu; dotyczy to także w odpowiedzialności za apostolaty realizowane przez Ruch.

Formacja dla dorosłych

Ruch Regnum Christi oferuje swoim członkom oraz osobom niezrzeszonym program formacyjny, którego celem jest podtrzymywanie motywacji rozwoju duchowego oraz wzrastanie w wierze. Program ten przyjmuje różnorodne formy, które zwykle są odpowiedzią na potrzeby lokalne. Jednak jego trzonem są cykliczne spotkania połączone z rozważaniem Pisma Świętego oraz ćwiczenia duchowerekolekcje.Często praktykowaną formą formacyjną są wykłady wygłaszane przez zaproszonych prelegentów – tak duchownych jak i świeckich.Te formy formacji dostępne są zarówno dla członków Regnum Christi, jak i dla osób niebędących członkami Ruchu. Jako wyraz szczególnej troski o duchowy rozwój swoich członków Ruch oferuje kierownictwo duchowe, które jest nieocenioną pomocą na drodze duchowej.

Ćwiczenia duchowe dla kobiet

Ćwiczenia duchowe dla kobiet

Dla rodzin

Staramy się, aby formacja Regnum Christi obejmowała całe rodziny. Dlatego proponujemy zajęcia formacyjno-ewangelizacyjne dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególnie atrakcyjne są wyjazdy weekendowe, podczas których jest czas na konferencje i warsztaty dla starszych, aktywności dla chłopaków i dziewcząt, zabawy dla dzieci oraz na wspólne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla całych rodzin. Wyjazdy takie są zawsze połączone z niedzielną Eucharystią. Dwa razy do roku organizowane są w Krakowie rekolekcje pół-dniowe dla małżeństw. Pary małżeńskie (również niebędące członkami RC) mają wówczas możliwość uczestniczenia wspólnie w Eucharystii oraz specjalnej konferencji; jest też czas na pogłębioną refleksję i wspólne rozważanie zagadnień dotyczących małżeństwa, rodziny i powołania do świętości we dwoje. Zachęcamy rodziny do włączania się w działalność charytatywno-misyjną Kościoła m.in poprzez wspólny udział w Operacji „Kilo”, podczas której zbierane są środki czystości oraz żywość dla potrzebujących. Z kolei misje rodzinne to możliwość kilkudniowego wyjazdu – wraz z całą rodziną – do parafii potrzebującej duszpasterskiego wsparcia, by tam modlić się i dawać świadectwo chrześcijańskiego życia.
F1000035