Modlitwy na ofiarowanie dnia

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

Panie i Ojcze Mój, Boże niebios i ziemi, Ojcze Stwórco, Synu Zbawicielu, Duchu Święty, który uświęcasz wszystko. Wielbię Cię i kocham całym sercem. Dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś, odkupiłeś, wezwałeś do wiary katolickiej i za to, że mnie zachowałeś przy życiu tej nocy. Ofiaruję Ci na ten dzień moją modlitwę, moją pracę i moje zmęczenie, moje cierpienia i radości. Spraw, abym czynił(a) to wszystko z miłości ku Tobie i zgodnie z Twoją wolą. Daj mi siłę trwania w powołaniu chrześcijańskim, cierpliwość w cierpieniu, odwagę w wyznawaniu mojej wiary, mądrość życiową  i miłosierdzie dla ludzi. Uwolnij mnie od grzechu i wszelkiego zła. Niech Twoja Łaska będzie zawsze ze mną i ze wszystkimi, których kocham. Amen.

pray2

Modlitwa do Jezusa Chrystusa

Jezu Chryste, wierny Przyjacielu  mojej duszy i Najwyższy Królu, składam Ci ponownie ofiarę mojego życia, abyś mnie nauczył spełniać Twoją wolę, abyś mnie umocnił w naśladowaniu Cię, bym umiał(a) postępować zgodnie z cnotami chrześcijańskimi, których nas uczyłeś, a zwłaszcza tymi, które są Ci najbardziej miłe: miłosierdziem, pokorą, sprawiedliwością i roztropnością. Pozwól mi być wiernym i żarliwym apostołem Twojego Kościoła. Udziel mi umiejętności głoszenia dzisiaj Twojego przesłania o zbawieniu tym wszystkim braciom, których napotkam na mojej drodze. Niech moje przekonanie trwania w wierze katolickiej i gorliwość przekazywania jej sprawi, że stanę się zdobywcą licznych dusz dla Twojego Królestwa. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

Matko moja, staję przed Tobą w tym nowym dniu i chcę Cię błogosławić za wszystkie wielkie rzeczy, które uczynił przez Ciebie Bóg Wszechmogący; chcę Ci dziękować za wszystkie łaski, które otrzymałem(am) za Twoim pośrednictwem, poświęcić Ci wszystkie moje myśli, słowa i czyny oraz prosić Cię o błogosławieństwo dla mnie i dla wszystkich ludzi.
Módl się do Boga za nami, którzy rozproszeni po całym świecie staramy się żyć wiarą, nadzieją i miłością, których Ty jesteś tak godnym podziwu i wspaniałym przykładem. Pozwól mi naśladować Twoje życie – modlitwę, posłuszeństwo, pokorę, wierność, poświęcenie i prostotę – jakie dzieliłaś z Twoim Synem, naszym Bratem i Panem.
Pomóż mi formować serce łagodne i pokorne – na wzór Serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i udziel mi łaski przyjmowania Go w sakramencie miłości – z taką samą żarliwością, z jaką Ty to czyniłaś w latach Twojej samotności.
Przekaż Jezusowi, o Matko, jak bardzo chcę Go kochać, jakie jest moje pragnienie poświęcenia i apostolstwa. Przekaż Jezusowi, z jaką gorliwością i wytrwałością chcę mu służyć i szerzyć Jego Królestwo wśród ludzi. Amen.

Modlitwa za Papieża

O Jezu, Królu i Panie Kościoła, w Twojej obecności odnawiam moją bezwarunkową więź z Twoim namiestnikiem na ziemi, Papieżem. W jego osobie chciałeś ukazać nam pewną i bezpieczną drogę, którą powinniśmy podążać wśród zamętu, niepewności i niepokoju. Mocno wierzę, że za Jego pośrednictwem, kierujesz nami, uczysz nas i uświęcasz, oraz że z Nim, naszym pasterzem, budujemy prawdziwy Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski. Naucz mnie kochać Papieża, żyć Jego nauczaniem i je głosić. Czuwaj nad Jego życiem, oświecaj Jego umysł, umacniaj Jego ducha, broń Go przed obmową i ludzką złością. Uspokój niszczące wichry nieposłuszeństwa i niewierności, i spraw, by Twój Kościół zjednoczył się wokół Jego osoby, silny wiarą i działaniem, i stał się w ten sposób narzędziem Twojego zbawienia. Amen.

Modlitwa o powołania

Panie Jezu, Wieczny Pasterzu, w Twojej dobroci, spojrzyj z miłosierdziem na Swoją ukochaną owczarnię. Panie, wołamy do Ciebie: nie zostawiaj nas sierotami! Udziel nam powołań! Wezwij wielu Twoich wiernych, aby byli świętymi kapłanami i osobami konsekrowanymi.
Prosimy Maryję, naszą wspomożycielkę, Matkę Bożą z Guadalupe, aby wstawiała się za nami.
Jezu, daj nam kapłanów i osoby konsekrowane, bliskie Twojemu sercu!  Amen.