Zgromadzenie księży Legionistów Chrystusa opublikowało kolejny, czwarty raport „Prawda, Sprawiedliwość i Uzdrowienie.

W czwartej z rzędu edycji zaprezentowano zadania wykonane w 2023 r. związane z opieką nad ofiarami, realizacją programu zadośćuczynienia i wsparcia, monitorowaniem procedur kanonicznych, procesami akredytacji i reakredytacji bezpiecznego środowiska, wzmacnianiem współpracy z instytucjami zewnętrznymi i ekspertami, oraz komisją ds. zdrowego sprawowanie władzy. Raport zawiera również zobowiązania, jakie Zgromadzenie podejmuje na nadchodzące lata.

Od 2010 roku Zgromadzenie Legionistów Chrystusa znajduje się na drodze odnowy i, w dziedzinie opieki nad ofiarami i rozwoju bezpiecznego środowiska, publicznie zobowiązało się do corocznej odpowiedzialności za swoje zobowiązania. Tegoroczny raport jest już czwartym z kolei. W 2019 roku opublikowano raport za lata 1941-2019, raport o charakterze historycznym, gromadzący i upubliczniający wszystkie przypadki molestowania i nadużyć od chwili powstania Zgromadzenia. W latach 2021–2023 publikowano coroczne sprawozdanie dotyczące prawdy, sprawiedliwości i uzdrowienia, publikowane przede wszystkim z myślą o ofiarach, zawierające opis kroków podjętych zgodnie z publicznymi zobowiązaniami.