Misja
Poprzez swoją <strong>misję formowania apostołów</strong>, chrześcijańskich liderów w służbie Kościołowi, Legioniści uobecniają misterium Chrystusa, który gromadzi wokół Siebie apostołów, objawia im miłość Swojego serca, formuje ich i posyła do współpracy z Nim w ustanawianiu Królestwa Bożego. <i>Konstytucje LC, 4.</i></p> <p><a href="http://regnumchristi.legionisci.org/legionisci-chrystusa/">Więcej…</a><br />
Kalendarz wydarzeń
Zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi wydarzeniami ruchu <em>Regnum Christi </em>oraz Kościoła. Zobacz, skorzystaj, bo <em>„każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga. Zawsze jest jakiś dalszy ciąg, który okazuje się ważny.” (ks. J. Twardowski)</em></p> <p><a href="http://regnumchristi.legionisci.org/kalendarz/">Więcej…</a><br />
Intencje
<p>Każda Twoja prośba – niezależnie od tego, czy jest drobna czy ogromna ma znaczenie dla Boga, bo Jemu zależy na nas. Zatem wszystkie Twoje radości i smutki – małe lub wielkie – mogą zostać ofiarowane Bogu podczas Mszy świętej. Przekaż nam Twoje intencje modlitewne lub mszalne – gdyż „m<em>odlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć” </em>(św. Edyta Stein)<i>.</i></p> <p><a href="http://regnumchristi.legionisci.org/intencje-mszalne-i-modlitewne/">Więcej…</a><br />

Nasze apostolaty

Wspólnota Regnum Christi jako ruch apostolski prowadzi różne działania ewangelizacyjne, formacyjne i charytatywne, aby przybliżać Królestwo Boże na ziemi.

NET

Dla dzieci (5-11 lat)

Klub Horyzont

Dla chłopców (11-16 lat)

Klub Everest

Dla dziewcząt (11-16 lat)

Operacja Kilo

Dla rodzin

Misjonarze Trzeciego Tysiąclecia

Dla młodzieży (16-30 lat)

Formacja duchowa

Dla dorosłych

Wystawa Całunu Turyńskiego

Dla dorosłych i młodzieży

 

 

Ruchu Regnum Christi łączy braci i księży Legionistów Chrystusa oraz świeckich, którzy poświęcają się Bogu przez podjęcie i praktykowanie rad ewangelicznych. Każda z tych grup żyje zgodnie ze swoim powołaniem i stanem, dla dobra jednego ciała (por. 1 Kor 12, 12-29), jako członkowie jednej charyzmatycznej i apostolskiej rodziny.