Kto kontempluje Chrystusa, pozwala Mu się ewangelizować.
Kto ewangelizuje, pozwala aby Chrystus posłużył się nim, by głosić i nieść dobrą nowinę o Królestwie.
Zaczerpnięte z eseju "Kontemplujący i ewangelizujący - apostołowie Królestwa według Serca Chrystusa"

Duchowość Regnum Christi to kontemplacja i naśladowanie Chrystusa jako Apostoła, który wychodzi na spotkanie ludziom, objawia im swoje kochające Serce, formuje jako uczniów, posyła ich z misją ustanowienia Królestwa Bożego i im towarzyszy.

Jako członkowie Regnum Christi staramy się uobecniać tę tajemnicę realizując misję formowania apostołów – chrześcijańskich liderów w służbie Kościołowi.

Dlatego, naśladując Jezusa:

  • staramy się docierać do wszystkich środowisk
  • pomagamy odkrywać miłość, którą Jezus obdarza każdego człowieka
  • wspieramy w rozwoju duchowym, ludzkim i apostolskim
  • pomagamy odkryć własne powołanie w świecie i w Kościele
  • towarzyszymy w dalszej drodze 

Motywowani zobowiązaniem chrzcielnym poddajemy się przemieniającej mocy miłości Chrystusa, która jest źródłem inspiracji i ogniem rozpalającym ducha apostolskiego. Staramy się nieść tę Miłość do wszystkich ludzi, szczególnie tych najbardziej potrzebujących, aby to Ona królowała w ich sercach i w społeczeństwie. Widzimy los każdego człowieka w perspektywie życia wiecznego i z tego powodu, mając na względzie krótkotrwałość danej nam doczesności, działamy w poczuciu pilności powierzonej nam misji. 

 

Wprowadzenie do duchowości Regnum Christi zawarte jest w Punkcie 1-szym (numery 6-26) Statutów Federacji Regnum Christi.

Dowiedz się więcej...