Legioniści Chrystusa to Zgromadzenie księży i kleryków Kościoła rzymsko-katolickiego. Księża Legioniści zobowiązują się do naśladowania Chrystusa w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Poświęcają się całkowicie Bogu, który jest ich Celem i jedyną Miłością. Legioniści Chrystusa są w pełni gotowi Mu służyć  – w każdy  sposób i wszędzie, gdziekolwiek Bóg – na mocy posłuszeństwa – by tego zażądał.
Z pomocą łaski Bożej, Legioniści pragną uczynić Jezusa Chrystusa przykładem i centrum swojego życia religijnego, kapłańskiego i apostolskiego. Rozszerzanie Królestwa Chrystusa jest ideałem, który inspiruje i odżywia ich duchowe i apostolskie wysiłki.

Zgromadzenie Legionistów Chrystusa zostało założone w Meksyku 3 stycznia 1941 roku. W 1983 roku Stolica Apostolska ostatecznie zatwierdziła jego konstytucje. Równolegle z dynamicznym rozwojem Zgromadzenia na całym świecie – rozszerzał działalność ruch świeckich – Regnum Christi. W 1991 roku, w rocznicę 50-lecia powstania Legionu Chrystusa Ojciec Święty Jan Paweł II wyświęcił w Bazylice św. Piotra na Watykanie 60 nowych księży Legionistów – Zgromadzenie liczyło wówczas ponad 1150 członków.
Poważnym ciosem dla Legionistów Chrystusa i Regnum Christi były oskarżenia (później potwierdzone) o nadużycia i niemoralne prowadzenie wobec o. Marciala Maciela (1920-2008) – założyciela Zgromadzenia.
Papież Benedykt XVI w 2010 roku zainicjował wizytację apostolską oraz wyznaczył Arcybiskupa Velasio de Paolis na delegata papieskiego, który poprowadził proces rewizji i odnowy konstytucji Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa. Podobny proces odnowy dotyczył konsekrowanych kobiet i mężczyzn oraz osób świeckich ruchu Regnum Christi.
W 2014 roku nadzwyczajna Kapituła Generalna Zgromadzenia przedstawiła do zatwierdzenia odnowione konstytucje, które zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w październiku 2014 roku. Nowym Dyrektorem Generalnym Zgromadzenia został o. Eduardo Robles-Gil,LC.
W 2015 roku Zgromadzenie liczyło 1650 członków.

Zgromadzenie na świecie                     Wspólnota w Krakowie