W Domu zakonnym Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa pracuje obecnie 4 księży. Wspólnota w Krakowie została założona w 1996 roku. Od tego czasu prowadzi działalność duszpasterską i misyjną; księża zajmują się formacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizują wyjazdy misyjne i akcje charytatywne oraz prowadzą aktywną działalność duszpasterską i ewangelizacyjną.

O. Agustín Gómez, LC

Dyrektor sekcji młodzieżowej RC.

O. Marcin Prokopek, LC

Administrator domu zakonnego, duszpasterz młodzieży.

O. Wawrzyniec Pryczkowski, LC

Dyrektor sekcji dorosłych RC, Odpowiedzialny za Klub Everest i Horyzont, Duszpasterz grup modlitewnych dla dorosłych.

O. Mariusz Kiełbasa, LC

Przełożony Domu zakonnego, Dyrektor Domu Apostołów, Odpowiedzialny za wystawę „Kim jest Człowiek z Całunu?” w Centrum JP II