Legioniści Chrystusa to zgromadzenie zakonne księży, założone w Meksyku w 1941 r. na prawie papieskim. Papież Franciszek zatwierdził odnowione Konstytucje Zgromadzenia w pażdzerniku 2014 roku.
Pod koniec 2015 r. Legioniści Chrystusa byli obecni w 21 krajach; najliczniej w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Brazylii. Organizacja zgromadzenia podzielona jest geograficznie na 9 terytoriów oraz główny Dom Terytorialny w Rzymie. Obejmuje 77 wspólnot apostolskich, centrum studiów filozoficznych i teologicznych, 2 centra studiów humanistycznych, 7 nowicjatów and 14 seminariów niższych.

Ordinations-13
Zgromadzenie prowadzi również Międzynarodowe Seminarium Papieskie w Rzymie, międzydiecezjalne Seminarium w Brazylii oraz kieruje niższym seminarium duchownym dla terytorium Cancún-Chetumal w Meksyku, jak również Papieskim Instytutem Notre Dame of Jerusalem Center w Izraelu.
W 2015 roku Zgromadzenie liczyło łącznie 1650 Legionistów Chrystusa: 4 biskupów, 959 księży, 546 kleryków and 141 osób w nowicjacie.
Więcej informacji o Zgromadzeniu i jego historii można znaleźć na stronie: http://www.regnumchristi.org/en/priests/