Ruch Regnum Christi jest eklezjalnym ruchem apostolskim w służbie Kościoła, który poprzez uświęcenie swoich członków w ich sposobie życia zgodnym z Bożym powołaniem oraz dzięki osobistej i zorganizowanej działalności apostolskiej, prowadzi do ustanowienia Królestwa Chrystusa w sercach ludzi i społeczeństw.

Jako „ruch eklezjalny” Regnum Christi jest organizacją mężczyzn i kobiet, którzy, odpowiadając na szczególne Boże wezwanie w wolny sposób, zrzeszają się, by jak najpełniej, zgodnie ze swoim osobistym powołaniem i stanem życia, realizować powszechne powołanie do naśladowania Chrystusa i uczestniczenia w Kościele.

Jako „ruch apostolski” Regnum Christi włącza się w misję ewangelizacyjną w Kościoła, pragnąc pracować gorliwie, zgodnie ze swoim duchem i apostolską metodologią, na rzecz ustanowienia Królestwa Chrystusa w swoich członkach i społeczeństwie.

RC logo

Wszyscy członkowie ruchu Regnum Christi uzupełniają się i wzajemnie wzmacniają modlitwą, świadectwem życia i działalnością apostolską zgodnie ze zobowiązaniami każdego z nich. Członkowie osiągają pełnię swego powołania kiedy z prostotą i wdzięcznością podejmują stopień zobowiązania, do którego wezwał ich Bóg.

*Ruch Regnum Christi powstał w latach 60-tych XX wieku w Hiszpanii. Ten ruch apostolski i eklezjalny nie ma nic wspólnego z działalnością suspendowanego księdza Piotra Natanka i załozoną przez niego wspólnotą.