<h5>"Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu."</h5> <h5>Jan Paweł II</h5>,

 

Duchowość Regnum Christi skupia się na osobistej miłości do Jezusa Chrystusa.

Praktyka autentycznej chrześcijańskiej miłości bliźniego jest esencją chrześcijaństwa i co za tym idzie esencją duchowości Ruchu Regnum Christi. Członkowie ruchu zawsze szukają sposobu zwracania się w pozytywny sposób do innych, z perspektywy wiary, w sprawiedliwości i miłości bez różnic płci, rasy czy uwarunkowań społecznych.

Regnum Christi
jest głęboko przekonane o mocy osobistego świadectwa: życie członka ruchu może być swego rodzaju „przewodnikiem” dla innych prowadząc ich ku przemianie w nowego człowieka w Chrystusie. Jak również inspiruje w członkach pragnienie wypełniania zobowiązań jako głosicieli ewangelii przez podejmowanie różnego rodzaju dzieł apostolskich.
W ten sposób członkowie Regnum Christi poświęcają swoją energię zaspokajając najpotrzebniejsze potrzeby Kościoła powszechnego jak również Kościołów lokalnych, wedle planu danej diecezji.

Członek Ruchu patrzy na Maryję jako idealny model nowego człowieka w Chrystusie. Z tego powodu członkowie ruchu chcą nawiązać intymną i kochającą relację z Maryją, Matką Jezusa i Matką Kościoła.
Regnum Christi jest zawsze wierne następcy Świętego Piotra i biskupom w jedności z nim pozostającym, jest zakorzenione w sercu Kościoła i całkowicie na jego posłudze.

Członkowie Regnum Christi chcąc żyć jak autentyczni chrześcijanie dlatego składają obietnicę codziennej modlitwy, regularnego kierownictwa duchowego i przyjmowania sakramentów, cotygodniowego studium Pisma Świętego w grupach oraz refleksji nad postępem pracy apostolskiej.

zasady duchowosc

Zasady charyzmatu RC

modlitwy duchowosc

Nasze modlitwy

apostolaty duchowosc

Nasze apostolaty