Przyjdź Królestwo Twoje!

Jesteśmy wezwani do wyjścia naprzeciw potrzebom świata, do dotarcia na „peryferie egzystencjalne”, które są bliżej nas niż zwykle myślimy; do słuchania i uczestniczenia w potrzebach naszych bliźnich. Aby sprostać tym wyzwaniom, mamy odwieczną radę Kościoła: Nie stawajmy na przeszkodzie działaniu Ducha Świętego! Wszyscy jesteśmy powołani do uczestnictwa w tym procesie, każdy z nas w sposób wyjątkowy, który dopiero musimy odkryć.

ze strony internetowej Konwencji Generalnej

Regnum Christi jest obecnie na etapie wspólnego obserwowania i rozeznawania obecnej rzeczywistości apostolskiej na całym świecie, co nazywamy “Konwencją Generalną”. Od teraz, czyli września 2022 do czerwca 2023 trwa czas lokalnych rozmów i rozeznawania rzeczywistości apostolskiej każdej grupy i każdego członka RC według własnego powołania. Jesteśmy zaproszeni do włączenia się w wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego poprzez Spotkania z Chrystusem tematycznie ukierunkowane przez wskazówki Konwencji Generalnej. Wprowadzenie do procesu Konwencji oraz do Spotkań z Chrystusem znajdziesz tutaj.

Materiał pomocniczy do refleksji nad tożsamością świeckiego członka Regnum Christo znajdziesz tutaj.

Tematy te są następujące:

(kliknij w link, aby pobrać dany przewodnik)

1.Głoszenie Wiary i Nowa Ewangelizacja

2. Chrześcijańska formacja i edukacja dzieci

3. Chrześcijańska formacja i edukacja nastolatków

4. Chrześcijańska formacja młodych

5. Małżeństwo i Rodzina

6. Kultura powołań i Służba

7. Ewangelizacja środowisk zawodowych i kulturowych;

8. Społeczna Sprawiedliwość i Praktyka Dzieł Miłosierdzia.

Sekcja dorosłych oraz sekcja młodych od października rozpocznie swoje spotkania w ramach I etapu Konwencji Generalnej, który trwa do czerwca 2023.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną Konwencji Generalnej: https://www.rcgeneralconvention.org/ lub do kontaktu z odpowiedzialnymi za sekcje:
sekcja Młodych: o. Agustin Gómez LC, 789 269 033
sekcja Dorosłych: o. Wawrzyniec Pryczkowski LC, 783 977 342