Dwóch kapłanów i dwoje ludzi świeckich przy stole pracują

Miło było poznać innych świeckich z Europy, wymienić się z nimi doświadczeniami.

O Konwencji Terytorialnej słów kilka

Plenum Konwencji Terytorialnej 2023

W dniach 18-22 października, w Domu Apostołów w Alzgern (Niemcy) odbyła się konwencja terytorialna Regnum Christi. Spotkanie księży Legionistów Chrystusa, konsekrowanych kobiet i mężczyzn oraz świeckich ze wszystkich lokalizacji terytorium Europy miało na celu ocenienie jak żyjemy naszym charyzmatem i misją od wprowadzenia nowych Statutów oraz zawiązania Federacji (2019 rok), oraz rozeznanie kierunków misji dla naszego terytorium na następne 6 lat. W zebraniu wzięło udział 37 osób z 10 krajów, tj.: Polski, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Francji, Belgii, Luksemburga, Irlandii, Węgier i Słowacji. Polskę finalnie reprezentowali: Grzegorz Cempla (nasz dyrektor lokalny), o. Mariusz Kiełbasa, LC, Konstancja Jarecka (biuro komunikacji) oraz Aleksandra Gacek (RC Młodzi).

Obrady i prace odbywały się w sesjach plenarnych oraz w małych grupach. Oczywiście oprócz tego wspólnota gromadziła się codziennie też razem na wspólnej modlitwie i Eucharystii, posiłkach oraz aktywnościach czasu wolnego.

Wynikiem konwencji terytorialnej jest dokument, który posłuży na Konwencji Generalnej w Rzymie. Jest on również już teraz źródłem do ukierunkowania naszej misji w Europie, czyli też w Polsce. Zapraszamy chętnych do zapoznania się z dokumentem:

Dzielimy te same radości i troski, a także pomysły na dalsze prowadzenie Regnum Christi.

wypowiedzi uczestników

Grzegorz Cempla (świecki reprezentant Europy na Konwencję Generalną)

Grzegorz Cempla (Polska): “Po raz kolejny doświadczyłem tego, że jesteśmy duchową rodziną. Chociaż należymy do różnych powołań – zakonnych, kapłańskich, konsekrowanych i świeckich – łączy nas ten sam charyzmat: wszyscy jesteśmy powołani do bycia apostołami w tym świecie. Rodzina, praca, moje środowisko, to wszystko sprawia, że jestem mocno zakorzeniony w “tym świecie”, ale równocześnie, jako osoba świecka, jestem również „nie z tego świata”. Udział w konwencji był dla mnie szczególnym czasem łaski. Doświadczyłem tego, jak bardzo jesteśmy przez Boga ukochani i jak wielkim wezwaniem jest dla nas to, abyśmy pomagali innym odnaleźć bliskość z Bogiem i w niej się “zatopić”. Musi to bazować na pielęgnacji naszej własnej relacji z Bogiem ale i na naszym świadectwie życia, a szczególnie radości bycia blisko Pana. Jest to również wezwanie do konstruktywnego zaangażowania we współczesną kulturę i problemy, które poruszają ludzi do działania. Dla tak wielu z nich odpowiedzią jest miłość Boga! Te wezwania onieśmielają, bo są przecież zaproszeniem do udziału w bożym planie, ale również napawają wielką radością i nadzieją.”

Jeanne Marie de la Barre

Jeanne Marie de la Barre (Szwajcaria): „To, co zabieram ze sobą z tego miejsca, to przede wszystkim ta wspólnota modlitwy. I jak zrobić coś razem jako wielka wspólnota, Legioniści Chrystusa, konsekrowani mężczyźni i kobiety oraz świeccy. Bardzo ważne było dla mnie to, że nie ma już starej hierarchii. Pomyślałam, że znów powinniśmy być dla siebie nawzajem, troszczyć się o siebie. Postanowiłam również, że będę więcej pracować misyjnie w miejscu, w którym mieszkam, szczególnie dla tych, którzy w swoich sercach pragną czegoś więcej, którzy nas szukają. Nie możemy się ukrywać, ale wychodzić jeszcze bardziej”.

Jan Burghardt (Niemcy): „Jestem pod wrażeniem międzynarodowości tutaj i tego, jak Duch Święty działał wśród nas. Chociaż pracowaliśmy w różnych zespołach, doszliśmy do tych samych tematów. To imponujące widzieć, jak koło 40 osób z różnych krajów i o różnych doświadczeniach życiowych spotyka się i dochodzi do tych samych wniosków. Jestem pełen radości i czuję się bardzo spełniony, jestem bardzo wdzięczny i czuję się bardzo błogosławiony. Szczególnie cenne było dla mnie doświadczenie Regnum Christi jako wspólnoty międzynarodowej, a nie tylko w sytuacji lokalnej, często tylko w promieniu kilku kilometrów. Chciałem dowiedzieć się, jak radzą sobie członkowie na przykład we Francji, co robią w Krakowie i Budapeszcie, co się tam dzieje. Dla mnie jest to również dowód na to, że jesteśmy na dobrej drodze międzynarodowo. Teraz powinniśmy odnieść sukces w szerzeniu tej radości. Mam nadzieję, że rozpalimy i pociągniemy za sobą wielu innych do Chrystusa!”.

Andrea Heck (świecka reprezentantka Europy na Konwencję Generalną), po lewej Jan Burghardt

Andrea Heck (Niemcy): „Doświadczenie Ducha Świętego, najpierw w grupach, a potem na sesji plenarnej, kiedy zobaczyliśmy, że dzielimy te same radości i troski, a także pomysły na dalsze prowadzenie Regnum Christi, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Bardzo zdumiewające i zachęcające było dla mnie również to, że ostatecznie we wszystkich grupach pojawiły się te same tematy. Bóg prowadził nas przez te dni. Wierzę, że piękne połączenie pracy i modlitwy sprawiło, że wszystko było możliwe, że wszyscy czuli jedność, która trwała przez wszystkie dni. Czuliśmy, że Chrystus jest pośród nas, prowadzi nas i wskazuje nam drogę. Miło było poznać innych świeckich z Europy, wymienić się z nimi doświadczeniami i uświadomić sobie, że nadszedł czas, abyśmy również wzięli odpowiedzialność za inne powołania w Regnum Christi. Jest to również czas dla nas świeckich, aby wzmocnić nasze lokalne wspólnoty, tak aby każdy mógł wnieść swój charyzmat i być docenionym. Jestem również pewna, że wiele rzeczy zostanie wprawionych w ruch. Jako osoba świecka w Regnum Christi postrzegam to również jako moją misję wzmacniania roli rodziny w społeczeństwie”.

o. Andrew Torrey

O. Andrew Torrey LC (z USA i diakon w Niemczech od października): „To, co daje mi wielką nadzieję, to jedność i wewnętrzny pokój, który widziałem wśród wszystkich. Nie widziałem ani chwili kłótni czy złości, ale miłość i poczucie wspólnej misji, skupionej na Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli przynieść Jego światło i radość do Europy. Nie skupiamy się na ciemnych stronach i trudnościach, które istnieją dzisiaj i które dostrzegamy, ale żyjemy pełni zaufania do Jezusa Chrystusa w naszych sercach, który jest z nami, towarzyszy nam i posyła nam swojego Ducha. I chociaż wiemy, że dzisiejsza misja nie jest łatwa, czuję, że jesteśmy stworzeni właśnie do tego”.

Dla mnie jest to również dowód na to, że jesteśmy na dobrej drodze międzynarodowo.

O zbliżającej się Konwencji Generalnej 2024

Faza lokalna oraz konwencja terytorialna były pierwszymi dwoma etapami Konwencji Generalnej. Ostatnim etapem jest spotkanie w Rzymie reprezentantów wszystkich powołań w Regnum Christi oraz ze wszystkich terytoriów na Konwencji Generalnej. Odbędzie się ona w dniach 29 kwietnia do 4 maja 2024, w Rzymie. Podczas tego spotkania uczestnicy będą starać się wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego we wspólnym rozeznawaniu kierunku ogólnej misji Regnum Christi na najbliższe 6 lat. Wniesione notatki ze spotkań z Chrystusem w drużynach lokalnie oraz dokumenty finalne z konwencji terytorialnych posłużą jako źródła do analizy dotychczasowej sytuacji działania Regnum Christi. Na ich podstawie zostanie opracowany plan strategiczny dla Regnum Christi na całym świecie do czasu następnej Konwencji Generalnej w 2030 roku.

Wielką radością dla nas, Polaków jest informacja, że gałąź członków świeckich RC z naszego terytorium Europy będzie reprezentować Grzegorz Cempla. Został on wybrany w głosowaniu podczas spotkania w Alzgern wraz z Andreą Heck, świecką z Niemiec.

To, co zabieram ze sobą z tego miejsca, to przede wszystkim ta wspólnota modlitwy.

Konwencja to szczególny czas dla całej naszej duchowej rodziny i ciała apostolskiego jakim jest Regnum Christi. Nie ustawajmy zatem w modlitwie o świętość reprezentantów i komisji podejmujących decyzje. Zachęcamy Was zatem wszystkich do stałej modlitwy w intencji Konwencji Generalnej. Szczególnie tekstem modlitwy napisanym specjalnie na tę okazję:

Modlitwa na drodze ku Konwencji Generalnej 2024

Jezu Chryste, zebrani w Twoje imię jako duchowa rodzina i ciało apostolskie, stajemy w Twojej obecności.
Ty nam objawiłeś tajemnicę miłości, która płonie w Twoim Sercu Apostoła wszystkich ludzi, oraz Twoje pragnienie królowania w naszych duszach i w społeczeństwie.
Czujemy się wezwani do lepszego poznania daru jakim jest Regnum Christi, aby przynosił on jeszcze większe owoce w naszym życiu i na świecie.
Prosimy Cię, ześlij Swojego Ducha – niech oświeci nasze umysły i serca, abyśmy zrozumieli nasz charyzmat i abyśmy byli zawsze gotowi odpowiedzieć na potrzeby Kościoła i świata jako apostołowie Królestwa.
Na wzór Maryi pragniemy odkryć i przyjąć działanie Twego Ducha, podejmując Twój plan z wiarą i wyśpiewując Tobie chwałę za wielkie dzieła, które uczyniłeś i czynisz nadal. 
Jezu Chryste, Ty jesteś centrum naszego życia. Z odnowioną miłością, dziś Tobie mówimy: “Chryste nasz Królu, Przyjdź Królestwo Twoje!”

Zapraszamy do pobrania tekstu modlitwy w formie obrazka:


Aby dowiedzieć się więcej o trwającym procesie Konwencji zapraszamy do przejrzenia starszych artykułów na ten temat:
https://regnumchristi.pl/konwencja-generalna-2024/
https://regnumchristi.pl/refleksja-nad-tozsamoscia-swieckich-czlonkow-rc/
https://regnumchristi.pl/polska-delegacja-na-konwencje/