Dzień 1

7 czerwca

P/ Pokoro Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Przeniknij moje serce.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. (Mt 11, 28-30)

„Pokora jest jedyną drogą, która prowadzi nas do Boga. Jednocześnie, właśnie dlatego, że prowadzi nas do Niego, pokora prowadzi nas również do istoty życia, do jego najprawdziwszego sensu, do najbardziej wiarygodnego powodu, dla którego warto żyć.” (Papież Franciszek, Audiencja generalna, 22 grudnia 2021)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!


Dzień 2

8 czerwca

P/ Radości Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Powiększ moje serce.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. (J 15, 11)

„Nasza chrześcijańska radość czerpie ze źródła Jego tryskającego serca. Obiecuje On uczniom: «Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość» (J 16, 20). I podkreśla: «Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać» (J 16, 22). Potem widząc Go zmartwychwstałego, «uradowali się» (J 20, 20). Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że w pierwotnej wspólnocie «spożywali posiłek w radości» (2, 46). Gdzie przybywali uczniowie, tam panowała «wielka radość» (por. 8, 8), a oni, pośród prześladowania, «byli pełni wesela» (13, 52). Pewien dworzanin, dopiero co ochrzczony, «jechał z radością swoją drogą» (8, 39), a strażnik więzienia «razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu» (16, 34). Dlaczego i my nie mielibyśmy zanurzyć się w tym strumieniu radości?” (Evangelii Gaudium, 5)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!


Dzień 3

9 czerwca

P/ Miłości Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Rozpal moje serce.

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. (J 13, 34-35)

„To może wydawać się herezją, ale jest to największa prawda! Trudniejsze od kochania Boga jest pozwolenie sobie na bycie kochanym przez Niego! Sposobem na odwzajemnienie tak wielkiej miłości jest otwarcie serca i pozwolenie się kochać. Pozwolić Mu przyjść do nas i poczuć Go u swego boku. Niech stanie się dla nas czuły, niech nas pieści. To jest najtrudniejsze: pozwolić się Jemu kochać. O to musimy prosić dzisiaj podczas Mszy świętej: „Panie, chcę Cię kochać, naucz mnie trudnej nauki, trudnego nawyku pozwalania się kochać przez Ciebie, odczuwania Twojej bliskości i czułości”. Niech Pan da nam tę łaskę!” (Papież Franciszek, Msza św. w Santa Marta, 7 czerwca 2013)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!


Dzień 4

10 czerwca

P/ Światło Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Oświeć moje serce.

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». (J 8, 12)

„Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: «Wy dajcie im jeść!» (Mk 6, 37).”(Evangelii Gaudium, 49)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!


Dzień 5

11 czerwca

P/  Milczenie Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Mów do mego serca.

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6, 6)

„Milczenie jest zatem bramą modlitwy, a modlitwa jest bramą miłości.(…) Modlitwa nie jest nudna! To my czynimy ją nudną. Modlitwa jest spotkaniem, spotkaniem z Panem: to jest piękne. A kiedy się modlicie, nie bójcie się przynieść Jezusowi wszystkiego, co się dzieje w waszym świecie wewnętrznym: waszych uczuć, lęków, problemów, oczekiwań, wspomnień, nadziei, wszystko, również i grzechy. On wszystko rozumie.” (Papież Franciszek, Przemówienie do młodzieży na Węgrzech, 29 kwietnia 2023)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!


Dzień 6

12 czerwca

P/ Męstwo Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Podtrzymaj moje serce.

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». (Łk 22, 44-46)

„Jednak poprzez dar męstwa Duch Święty wyzwala glebę naszego serca, uwalnia je od ospałości, niepewności i wszelkich lęków, które mogą mu przeszkadzać, tak aby Słowo Boże mogło być wprowadzane w życie autentycznie i z radością. Dar męstwa jest prawdziwą pomocą, daje nam siłę, a także uwalnia nas od tak wielu przeszkód. Nie musimy myśleć, że dar męstwa jest potrzebny tylko przy niektórych okazjach lub w określonych sytuacjach. Ten dar musi nadawać brzmienie naszemu chrześcijańskiemu życiu, w zwykłej codziennej rutynie. Jak powiedziałem, musimy być silni każdego dnia naszego życia, aby kontynuować nasze życie, naszą rodzinę, naszą wiarę.” (Papież Franciszek, Audiencja generalna, 14 maja 2014)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!


Dzień 7

13 czerwca

P/ Cierpliwości Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Wspieraj moje serce.

Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». (Mt 13, 24-30)

„Jezus pokazuje nam cierpliwość Boga, miłosiernego Ojca, który wzywa nas nawet w ostatniej godzinie, który nie wymaga doskonałości, ale szczerego entuzjazmu, który chce otworzyć wyłom w naszych zatwardziałych sercach” (Papież Franciszek, @Pontifex, 18 sierpnia 2022)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!


Dzień 8

14 czerwca

P/ Gorliwości Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Rozpal moje serce.

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. (Mt 9, 35-36)

„Gorliwość ewangeliczna jest podporą, na której opiera się głoszenie, a głoszący są niejako stopami ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Nie ma głoszenia bez ruchu, bez «wychodzenia», bez inicjatywy. Znaczy to, że nie jest się chrześcijaninem, jeśli nie jest się w drodze; nie jest się chrześcijaninem, jeśli nie wychodzi się ze swoich ograniczeń, by wyruszyć w drogę i głosić. Nie ma głoszenia bez ruchu, bez pokonywania drogi. Nie głosimy Ewangelii, stojąc w miejscu, zamknięci w biurze, przy biurku czy przy komputerze, prowadząc polemikę jak «lwy klawiatury» i zastępując kreatywność głoszenia «kopiowaniem i wklejaniem» idei zaczerpniętych tu i tam. Ewangelię głosi się, poruszając się, chodząc, idąc.” (Papież Franciszek, Audiencja Generalna, 12 kwietnia 2023)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!


Dzień 9

15 czerwca

P/ Królestwo Serca Jezusa Chrystusa,
W/ Utwierdź się w moim sercu.

Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». (Mt 13, 31-32)

„Wierzymy Ewangelii mówiącej, że królestwo Boże jest już obecne w świecie, rozrasta się tu i tam na różne sposoby: jak małe ziarno, które może przemienić się w wielką roślinę (por. Mt 13, 31-32), jak garść zaczynu zakwaszająca wielką masę (por. Mt 13, 33) i jak dobre ziarno, które rośnie pośród chwastów (por. Mt 13, 24-30) i może nas zawsze pozytywnie zaskoczyć. Jest obecne, przychodzi na nowo, walczy, by ponownie zakwitnąć. Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że w każdym miejscu pojawiają się zarodki tego nowego świata, i nawet gdyby zostały ścięte, na nowo wyrastają, ponieważ zmartwychwstanie Pana przeniknęło już ukryte wątki historii, ponieważ Jezus nie zmartwychwstał na próżno. Nie wykluczajmy się z tego marszu żywej nadziei!” (Evangelii Gaudium, 278)

P/ Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa, kochasz nas głęboko i znasz każdy zakątek naszej tożsamości. Przemień nasze serca, aby żywiły takie same uczucia jak Twoje, aby miały taki sam sposób słuchania, widzenia i mówienia jak Ty. Oczyść nas w żywych płomieniach Twojej Miłości, abyśmy mogli uczynić Cię obecnym tu i teraz poprzez nasze życie.
W/ Amen.
P/ Najświętsze Serce Jezusa,
W/ Uczyń serca nasze według Serca Twego!