Przyjdź Królestwo Twoje!
Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodych i dzieci oraz całe rodziny na 3-dniowe misje w Ostrowie! 🔥

I Ty możesz zostać misjonarzem!

Pragniemy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa zawarte w Ewangelii świętego Marka 16, 15: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Dlatego wychodzimy naprzeciw temu wyzwaniu i pragniemy być wspólnotą młodzieży i rodzin katolickich, która stara się współpracować w ewangelizacyjnym zadaniu Kościoła, ramię w ramię z biskupami i proboszczami, poprzez działania misyjne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: