Modlitwa o rozpoznanie drogi życia

Boże przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia
– pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego sposobił jeszcze w łonie matki.

Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę gdzie mnie poślesz.

Ufam Tobie, bo wiem, że mnie
kochasz i chcesz mego dobra.
Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich.

Modlitwa Jana Pawła II o nowe powołania kapłańskie i zakonne

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce
i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka.
Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia.
Daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło.

Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy,
ale boją się, że Twoje wymagania są zbyt trudne i porusz ducha tych,
którzy chcieliby pójść za Tobą, lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu,
idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd.

Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca.
Przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych.
Daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!”