Nominacje te mają na celu kontynuację misji apostolskiej Legionistów Chrystusa i Regnum Christi w tej części świata.

O. John Connor, LC, dyrektor generalny Legionistów Chrystusa, ogłosił nominację o. Valentina Gögele, LC, na trzecią trzyletnią kadencję dyrektora terytorialnego Legionistów Chrystusa w Europie Zachodniej i Środkowej.

W tym samym liście ogłoszono nominację o. Konstantina Ballestrema, LC, na pierwszego radnego i wikariusza terytorialnego. Ogłoszono również nominację pozostałych członków Rady Terytorialnej: o. Georga Rota, LC (odnowiony na nową kadencję), o. Rogelio Villegas, LC i o. Justin Prigge, LC.

W swoim przesłaniu o. John podziękował o. Martinowi Baranowskiemu, LC, o. Henri Duc-Maugé, LC i o. Klausowi Einsle, LC, którzy kończą swoją kadencję jako radni Terytorium Europy Zachodniej i Środkowej, podkreślając ich zaangażowanie i służbę dla naszego terytorium.

Nowy rząd terytorialny rozpocznie swoją trzyletnią kadencję 1 sierpnia 2024 roku.

O. Valentin Gögele, LC

O. Valentin urodził się 20 grudnia 1979 r. w Merano, w prowincji Bolzano, we Włoszech. Do nowicjatu w Gozzano wstąpił w maju 2000 roku. Pierwszą profesję złożył w 2001 r., a profesję wieczystą w 2007 r. Studiował filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie Athenaeum Regina Apostolorum. Jako zakonnik wspierał formację nowicjuszy w Niemczech w latach 2004-2007.

24 grudnia 2010 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2011-2018 pełnił funkcję rektora Centrum Powołaniowego w Bad Münstereifel, a w latach 2017-2020 był lokalnym koordynatorem apostolatu w Nadrenii.

Odnosząc się do tego nowego okresu na czele terytorium, o. Valentin wskazuje, że „w dniu mojego powołania do życia legionowego, pierwszego dnia 2000 roku, rozmawiałem z młodym księdzem, który bardzo zainspirował mnie do odnalezienia mojej drogi, i powiedziałem mu o moim powołaniu do bycia księdzem, do bycia Legionistą Chrystusa. Ku mojemu zaskoczeniu, spojrzał na krucyfiks w holu i powiedział: „dobrze, że chcesz za Nim podążać”. Moja radość z poczucia powołania była jasna: podążać za Chrystusem. Teraz, po odnowieniu funkcji dyrektora terytorialnego, czuję, że jest to jeszcze jeden krok, aby podążać za Nim, gdzie On idzie naprzód, aby służyć terytorium, Kościołowi, Legionowi i Regnum Christi. Jestem bardzo wdzięczny i pewny, że Bóg będzie działał”.

Dodał, że „na tym terytorium Bóg czyni cuda dzięki wielkiemu poświęceniu i wytrwałości w pracy apostolskiej. Tam, gdzie jesteśmy obecni jako Legion i Regnum Christi, możemy pomóc Bogu dać światło, ciepło, pokój i zachętę ludziom, rodzinom. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni, są miejsca i domy, które pocieszają, zachęcają, formują; miejsca, w których dzisiejszy chrześcijanin może doświadczyć wspólnoty i Bożej miłości, być uczniem i misjonarzem, światłem i solą”.

O. Konstantin Ballestrem, LC

O. Konstantin Ballestrem, LC, urodził się 8 sierpnia 1973 r. we Fryburgu, Badenia-Wirtembergia, Niemcy. W 1996 r. wstąpił do nowicjatu w Bad Munstereifel, a po złożeniu pierwszej profesji zakonnej studiował nauki humanistyczne w Salamance w Hiszpanii. Studiował filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie Athenaeum Regina Apostolorum. Jako zakonnik pracował jako opiekun nowicjuszy w Niemczech w latach 2001-2004 oraz jako opiekun filozofów i teologów.

Święcenia diakonatu przyjął 29 czerwca 2006 r., a święcenia kapłańskie 24 grudnia tego samego roku. W latach 2010-2021 pełnił posługę kapłańską jako nauczyciel nowicjuszy w Niemczech.

Od lata 2021 r. jest dyrektorem Centrum Duchowości w Königstein.

O. Georg Rota, LC

Georg Rota, LC, urodził się 7 listopada 1981 r. w Kempten w Allgäu, Bawaria, Niemcy, jako trzecie z sześciorga dzieci. W 2002 roku wstąpił do nowicjatu i został wyświęcony na kapłana 14 grudnia 2013 roku. Studiował klasyczne nauki humanistyczne w Cheshire, filozofię w Thornwood i teologię w Rzymie. Praktyki apostolskie odbywał jako nauczyciel nowicjuszy i humanistów w Cheshire.

Od czasu święceń kapłańskich był dyrektorem sekcji młodzieżowej w Bawarii, a następnie dyrektorem sekcji dorosłych i dyrektorem lokalnym Bawarii. Pomógł założyć ApostelHaus w Alzgern. Od września 2020 r. jest przełożonym wspólnoty w Wiedniu i kontynuuje studia podyplomowe z teologii na Uniwersytecie Wiedeńskim. Obecnie prowadzi badania nad strukturami nadużyć władzy i sumienia w nowych ruchach kościelnych. Ponadto w Instytucie Świętej Katarzyny ze Sieny specjalizuje się w zwyczajnych i nadzwyczajnych charyzmatach Ducha Świętego i pomaga jako przewodnik w rozeznawaniu osobistych charyzmatów.

Od 2021 r. pracuje w rządzie jako doradca terytorialny Legionistów Chrystusa w Europie Zachodniej i Środkowej.

 O. Rogelio Villegas, LC

Rogelio Villegas, L.C., urodził się 13 kwietnia 1983 r. w Yarumal, Antioquia, Kolumbia. Wstąpił do Centrum Powołaniowego Rionegro w 1996 r. i odbył nowicjat w Medellín. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej studiował nauki humanistyczne w Salamance w Hiszpanii. Następnie został wysłany do współpracy jako asystent w podróży powołaniowej we Francji. Studiował filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie Athenaeum Regina Apostolorum. Jako zakonnik pracował jako asystent sekretariatu w Dyrekcji Generalnej i w biurze komunikacji.

Święcenia diakonatu przyjął 29 czerwca 2015 r., a 12 grudnia tego samego roku został wyświęcony na kapłana. Podczas swojej posługi apostolskiej pełnił funkcję dyrektora ECYD w Paryżu, członka parafialnego zespołu duszpasterskiego Notre Dame de Auteuil, a od 2021 r. jest proboszczem parafii Notre Dame de Boulogne.

O. Justin Prigge, LC

Justin Prigge, LC urodził się 13 listopada 1987 r. w Fort Worth w Teksasie, USA. W 2001 r. wstąpił do Centrum Powołań w New Hampshire. 15 września 2004 r. rozpoczął nowicjat w Bad Münstereifel w Niemczech. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej studiował klasyczne nauki humanistyczne w Salamance w Hiszpanii i uzyskał tytuł licencjata z filozofii w Rzymie. Odbył trzyletnią praktykę apostolską jako prefekt w Sacred Heart Apostolic w Rolling Prairie, Indiana. Profesję wieczystą złożył 20 sierpnia 2015 roku. Studiował licencjat z filozofii i licencjat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Athenaeum Regina Apostolorum podczas służby w Dyrekcji Generalnej Legionu Chrystusa.

Został wyświęcony na diakona 7 lipca 2018 r., a na kapłana 4 maja 2019 r. Od lata 2018 r. pełni posługę apostolską w Budapeszcie na Węgrzech. W 2021 roku został mianowany przełożonym wspólnoty.

Polecamy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi pracę apostolską i misyjną pod ich opieką, modląc się, aby światło i ciepło Chrystusa dotarło do wszystkich.