Na podstawie norm Stolicy Apostolskiej oraz Konferencji Episkopatu Polski, Dyrektor Terytorialny Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa powołał delegata ds. nadużyć seksualnych duchownych wobec osób niepełnoletnich. Jego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń w sprawach nadużyć popełnionych na nieletnich podczas zajęć organizowanych przez członków zgromadzenia i świeckich stowarzyszonych w Regnum Christi.

Kontakt

Delegat Dyrektora Terytorialnego ds. ochrony dzieci i młodzieży
o. Marcin Prokopek, LC
tel. 506 280 362,
e-mail: mprokopek@legionaries.org

Raporty “Prawda, Sprawiedliwość i Uzdrowienie”

Ważne linki:

SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA 2010

NORMY DE GRAVIORIBUS DELICTIS 2010

Motu Proprio papieża Franciszka z 7 maja 2019

Dokument dot. zniesienia sekretu papieskiego

PREWENCJA KEP

WYTYCZNE KEP