Ochrona godności i dóbr osobistych wszystkich osób, a w szczególności małoletnich i bezradnych, jest naszym priorytetem. Normy i zasady, które obowiązują we wszystkich naszych działaniach wyznaczone są poprzez Regułę poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych w Archidiecezji Krakowskiej, ustaloną dekretem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dn. 15 grudnia 2021 roku.

Na podstawie norm Stolicy Apostolskiej oraz Konferencji Episkopatu Polski, Dyrektor Terytorialny Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa powołał delegata ds. nadużyć seksualnych duchownych wobec osób niepełnoletnich. Jego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń w sprawach nadużyć popełnionych na nieletnich podczas zajęć organizowanych przez członków zgromadzenia i świeckich stowarzyszonych w Regnum Christi.

Kontakt

Delegat Dyrektora Terytorialnego ds. ochrony dzieci i młodzieży
o. Marcin Prokopek, LC
tel. 506 280 362,
e-mail: mprokopek@legionaries.org

Raporty “Prawda, Sprawiedliwość i Uzdrowienie”

Ważne linki:

SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA 2010

NORMY DE GRAVIORIBUS DELICTIS 2010

Motu Proprio papieża Franciszka z 7 maja 2019

Dokument dot. zniesienia sekretu papieskiego

PREWENCJA KEP

WYTYCZNE KEP