Z końcem czerwca 2023 faza lokalna Konwencji dobiegła końca. Dziękujemy za złożone przemyślenia i odpowiedzi w kwestionariuszach. Dziękujemy również wszystkim świeckim członkom w Regnum Christi za oddanie głosu w wyborach naszej reprezentacji na Konwencję Terytorialną.

W dniach 18-22 października br. 6 delegatów polskich weźmie udział w Konwencji Terytorialnej w Niemczech. Oto osoby nas reprezentujące:

Módlmy się wspólnie za nich modlitwą na drodze ku Konwencji Generalnej:

Jezu Chryste, zebrani w Twoje imię jako duchowa rodzina i ciało apostolskie, stajemy w Twojej obecności.

Ty nam objawiłeś tajemnicę miłości, która płonie w Twoim Sercu Apostoła wszystkich ludzi, oraz Twoje pragnienie królowania w naszych duszach i w społeczeństwie.

Czujemy się wezwani do lepszego poznania daru jakim jest Regnum Christi, aby przynosił on jeszcze większe owoce w naszym życiu i na świecie.

Prosimy Cię, ześlij Swojego Ducha – niech oświeci nasze umysły i serca, abyśmy zrozumieli nasz charyzmat i abyśmy byli zawsze gotowi odpowiedzieć na potrzeby Kościoła i świata jako apostołowie Królestwa.

Na wzór Maryi pragniemy odkryć i przyjąć działanie Twego Ducha, podejmując Twój plan z wiarą i wyśpiewując Tobie chwałę za wielkie dzieła, które uczyniłeś i czynisz nadal. 

Jezu Chryste, Ty jesteś centrum naszego życia. Z odnowioną miłością, dziś Tobie mówimy: “Chryste nasz Królu, Przyjdź Królestwo Twoje!”