Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy nowenną do Chrystusa Króla!
Aby pobrać nowennę w pdf kliknij tutaj.

W ostatnio rozpoczętym cyklu katechez o rozeznawaniu Papież Franciszek wyjaśnia nam co to znaczy rozeznawać: “W Ewangelii Jezus mówi o rozeznawaniu za pomocą obrazów zaczerpniętych ze zwykłego życia. Opisuje rybaka, który wybiera dobre ryby, a odrzuca złe; albo kupca, który potrafi pośród wielu pereł rozpoznać tę o największej wartości. Albo tego, kto orząc pole, natrafia na coś, co okazuje się skarbem (por. Mt 13, 44-48).

[…]

Ewangelia sugeruje jeszcze jeden ważny aspekt rozeznania: dotyczy on uczuć. Ten, kto znalazł skarb, nie odczuwa trudności w sprzedaniu wszystkiego, tak wielka jest jego radość (por. Mt 13, 44). Określenie użyte przez ewangelistę Mateusza wskazuje na bardzo szczególną radość, której nie może dać żadna ludzka rzeczywistość; i w istocie pojawia się ponownie w bardzo niewielu innych fragmentach Ewangelii, wszystkie one odnoszą się do spotkania z Bogiem. Jest to radość trzech króli, gdy po długiej i uciążliwej podróży znów widzą gwiazdę (por. Mt 2, 10); to radość kobiet wracających z pustego grobu po usłyszeniu anielskiej zapowiedzi zmartwychwstania (por. Mt 28, 8). Jest to radość tych, którzy znaleźli Pana. Podjęcie pięknej decyzji, słusznej decyzji, zawsze prowadzi nas do tej ostatecznej radości; być może po drodze musimy cierpieć trochę niepewności, myśleć, szukać, ale w końcu słuszna decyzja jest tym darem Ducha, którym jest radość.” (Papież Franciszek. Katecheza o rozeznawaniu 1. ,,Co to znaczy rozeznawać?” Audiencja Generalna, środa, 31 sierpnia 2022)

Każdy z nas, w naszej codzienności, jest wezwany do apostolskiego rozeznawania rzeczywistości. Jesteśmy zaproszeni do otwarcia naszych oczu i do kontemplowania wewnątrz nas, jak i wokół siebie przebłysków Królestwa, którym jest sam Chrystus w osobie już obecny i działający. Odkrywszy ten skarb możemy lepiej przysłużyć się uobecnianiu Królestwa w naszej codzienności, w życiu innych i w społeczeństwie. Ta nowenna przygotowująca do świętowania Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata przeprowadzi nas krok po kroku przez przypowieści o Królestwie. Przez pryzmat przypowieści zastanawiamy się nad różnymi specyficznymi dziedzinami ewangelizacji, wymienionymi w numerze 11 Statutów Federacji Regnum Christi, które są źródłem materiałów przygotowujących do Konwencji Generalnej Regnum Christi w 2024 r. W ten sposób nowenna ma nam pomóc, abyśmy się dali głęboko przeniknąć głęboko przeniknąć miłości Chrystusa, aby On królował w naszych sercach, w sercach wszystkich ludzi i w społeczeństwie (por. SFRC 13).