opowiada: Grzegorz Cempla, dyrektor lokalny i polski delegat na Konwencję Generalną

“Jak było?” – to pytanie spotykało mnie od powrotu z Konwencji Generalnej. I od samego początku nie było mi prosto na to pytanie odpowiedzieć. Trochę dlatego, że wydarzyło się tak wiele, ale i dlatego, że pobytowi na Konwencji Generalnej towarzyszyło wiele wzruszeń i pięknych emocji, których nie da się tak prosto opisać. 

Miałem poczucie udziału w wydarzeniu podniosłym i historycznym. Była to, wszakże, Pierwsza Zwyczajna Konwencja Generalna Federacji Regnum Christi – ustanowione w statutach Federacji spotkanie przedstawicieli Regnum Christi z całego świata, w trakcie którego mieliśmy retrospektywnie spojrzeć na ostatnie lata naszej działalności i, na tej podstawie, nadać kierunek dla całej Federacji na następne sześć lat. Uczestniczyło w niej 115-tu delegatów – księży Legionistów Chrystusa, kobiet i mężczyzn konsekrowanych oraz świeckich. W Konwencji, w roli obserwatorów uczestniczyło również 5-ciu przedstawicieli szkół i uniwersytetów Regnum Christi z Meksyku.

Jako rodzina Regnum Christi przygotowywaliśmy się do Konwencji Generalnej przez ostatnie dwa lata dokonując wspólnotowego i kilkuetapowego rozeznania aktualnej rzeczywistości oraz naszego w niej działania. W roku 2022 rozpoczęliśmy fazę lokalną, w 2023 podsumowaliśmy jej wyniki w trakcie Konwencji Terytorialnych, a teraz – na przełomie kwietnia i maja 2024 – w trakcie Konwencji Generalnej nastąpiła kulminacja tego wspólnotowego rozeznania

Biuro Konwencji Generalnej przygotowało dla nas zakres tematów wynikających z podsumowań poszczególnych terytoriów. Tematy podzielone były na 4 główne grupy:

 1. Diagnoza współczesnej rzeczywistości jako świata, z którego się wywodzimy i do którego jesteśmy posłani
 2. Pełnia tożsamości i powołania członków Regnum Christi
 3. Wspólnoty apostołów
 4. Ewangelizacyjna misja Regnum Christi

Nasza praca odbywała się w małych grupach, których wyniki przynosiliśmy do omówienia i  akceptacji na sesjach plenarnych. Niesamowicie było doświadczyć początkowego zderzania się punktów widzenia i opinii, które stopniowo, poprzez wsłuchiwanie się w siebie nawzajem i natchnienia Ducha Świętego, przeradzało się w spójną formę wniosków, propozycji priorytetów i zadań dla Federacji. Panował przejmujący duch jedności i wzajemnej uważności. Wszystkie cztery powołania rodziny Regnum Christi – ojcowie Legioniści, kobiety i mężczyźni konsekrowani, oraz świeccy pracowali zgodnie w atmosferze wzajemnej miłości i dbałości. 

Delegaci z naszego terytorium (Terytorium Europy Zachodniej i Centralnej)
Od lewej: o. George Elsbett, LC (Austria), konsekrowana Amélie Perroy (Francja), Grzegorz Cempla (Polska),
konsekrowana Mariana Ibañez (Włochy), o. Valentin Gögele, LC (Niemcy), Andrea Heck (Niemcy), o. Sylvester Heerman, LC (Niemcy).

Namacalnym wynikiem Konwencji jest dokument końcowy. Podsumowuje on wspólną drogę rozeznawania, którą przeszliśmy przez ostatnie dwa lata i wyznacza priorytety i konkretne zadania dla władz Federacji na następne sześć lat. 

Opisując rzeczywistość, w której się obecnie znajdujemy pokazuje obraz świata postchrześcijańskiego: w wielu miejscach na świecie chrześcijaństwo nie jest już dominującym czynnikiem kulturotwórczym, a chrześcijanie, w coraz większym stopniu, stają się mniejszością. Coraz bardziej mamy do czynienia z “prechrześcijańskim” człowiekiem – coraz więcej jest ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. 

Odpowiedzią Regnum Christi na tę sytuację jest zakorzenienie wszystkich swoich działań w bożej łasce poprzez pogłębianie przyjaźni z Chrystusem w indywidualnej i wspólnotowej modlitwie oraz położenie nacisku na wspólnotowe rozeznawanie. Ta umiejętność wspólnotowego rozeznawania woli bożej i odpowiadania na nią przez konkretne działanie jest naszym największym wyzwaniem i zadaniem. 

Dokument końcowy Konwencji Generalnej określa trzy priorytety dla całego Regnum Christi na najbliższe sześć lat:

 1. Kultura powołaniowa rozumiana jak wspieranie w odkrywaniu indywidualnego powołania każdej osoby. Chodzi tu zarówno o powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego, małżeństwa, ale też indywidualne powołania ludzi świeckich.
 2. Bycie wspólnotami apostołów, które wychodzą w świat z misją na wzór pierwszych chrześcijan, odważnie i zdecydowanie zwróconymi do świata by nieść Ewangelię.
 3. Duszpasterskie wsparcie małżeństwa i rodziny, które są naturalnym środowiskiem odkrywania siebie, rozwoju i wzrastania w miłości. Priorytet ten obejmuje również wszystkie sytuacje, w których rodziny są poranione np. w sytuacjach separacji i rozwodów.

Priorytety te widzimy jako kryteria rozeznawania działań i sposobów ich realizacji. Mniej chodzi tutaj o uruchamianie nowych dzieł, ale takie rozłożenie akcentów, aby we wszystkim, co już robimy powyższe priorytety znajdowały swoje czytelne odzwierciedlenie. 

Pośród zadań, które Konwencja Generalna postawiła władzom Regnum Christi chcę podkreślić:

 • opracowanie ścieżek formacyjnych dla członków,
 • przygotowanie wsparcia formacyjnego małżeństw i rodzin,
 • pogłębienie formacji osób pełniących funkcje kierownicze w kierunku przywództwa na wzór Chrystusa, oraz
 • powołanie think tanku, który w duchu charyzmatu Regnum Christi, prowadziłby ciągłą analizę rzeczywistości, przyczyniając się w ten sposób do lepszej diagnozy potrzeb i lepszego rozeznawania.

Ogłoszenie wyników Konwencji Generalnej otwiera następny etap: implementację priorytetów, zadań i zaleceń we wszystkich terytoriach. W naszym terytorium (polskie Regnum Christi należy do terytorium Centralnej i Zachodniej Europy) praca ta zostanie zainicjowana na spotkaniu plenarnym, które odbędzie się w Niemczech w dniach 6-9 czerwca. 

Udział w Konwencji Generalnej traktuję jako wielką łaskę. Nie tylko była to okazja do wzięcia udziału w historycznym wydarzeniu, ale, przede wszystkim, było to głębokie doświadczenie duchowe i doświadczenie jedności rodziny Regnum Christi: różnorodność powołań, narodowości, kultur i języków zdawała się ożywać w świetle wspólnego charyzmatu, żaru miłości i tchnienia Ducha Świętego.