Przyjdź Królestwo Twoje!

Idąc za prośbą Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wyrażoną w liście z dnia 24 września, Regnum Christi, jako duchowa rodzina i apostolskie ciało, włącza się w modlitwę różańcową w intencjach pokoju na Ukrainie oraz za Polskę. Nasz Metropolita prosi, aby przez cały październik ofiarowywać pierwszy dziesiątek w intencji pokoju na Ukrainie, natomiast drugi za Polskę. Serdecznie zachęcamy do zawierzania Najświętszej Matce szczególnie tych dwóch intencji podczas październikowej modlitwy różańcowej oraz do rozniecania wspólnej modlitwy w tych intencjach w Waszych drużynach RC.