Esej “Życie małżeńskie w Regnum Christi” dał nam nowe spojrzenie na Sakrament Małżeństwa i na to, jak możemy – jako małżeństwo – wpływać na otaczający nas Świat, poczynając od najbliższej rodziny. Dał nam praktyczne wskazówki jak przeżywać ten Sakrament w relacji małżeńskiej i jak w niej realizować misję apostolską Kościoła. Osadzony w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła tekst przybliża teologiczny wymiar Sakramentu Małżeństwa.

Paweł i Kasia warchał

Z okazji Tygodnia Małżeństwa polecamy lekturę eseju Regnum Christi na temat sakramentu małżeństwa.

Dodaj komentarz